ERP Projesi Yazılımı Üreticisinden Kaynaklanan Problemler

Please follow and like us:

a-Eğitim ve uygulama desteğinin yetersizliği.
b-İş süreçleri açısından sektörel gereksinimlerin karşılanamaması.
c-ERP Projesinin, uygulamaya alınması sırasında ve uygulamaya alındıktan sonra, gereksinim duyulacak değişimlere karşı çözüm üretmekte yetersiz kalması. Hantal yapıda üretilen yazılımların hızlı değişime ayak uyduramaması.
d-Yöneticilerin bilgiye erişmek için, gereksiz menüler arasında dolaşarak boğulmaları, arayüzlerin yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenememesi.
e-KOBİ’nin isteyeceği her detayı sistemde gerçekleştireceğine dair söz vererek projeye başlanılması ve projenin tamamlanmasının ardından bakımı ve sürdürülebilirliği zor ERP sistemlerinin oluşması.
f-ERP sağlayıcı şirketlerin hitap ettikleri sektörlerin gereksinimlerine yönelik tecrübe eksikliği. ERP Projesinin sektörel gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmamış olması.
g-Kullanımı zor, protokolü fazla yazılımların pratik akışı engellemesi.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın