ERP Projesinde Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri ve Başarıyı Etkileyen Faktörler

Please follow and like us:

1-ERP Proje Üreticisinin sektörel bazda uzmanlaşmış olması gerekir. Sektörel bazda uzmanlaşan ERP’lerin, diğer ERP’lere göre daha büyük oranda başarılı olduğu gözlenmektedir.
2-Kullanılacak ERP’nin, uygulamaya alınması sırasında ve sonrasında gereksinim duyulacak değişimlere açık olması gerekir.
3-Bilginin yöneticilere daha kolay ve anında ulaştırılabilmesi için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir.
4-ERP’yi uygulamaya alacak olan kurumun yetkilileri ile yazılım şirketinin yetkililerinden oluşan, ortak bir proje ekibi kurulmalı ve ortak başarı elde etme hedefi konulmalıdır.
5-Türkiye’de ERP proje satışından sonra uzun süreli danışmanlık hizmetinin verilmesiyle uygulama başarıya ulaşılabilmektedir. Bu nedenle hizmetin sürdürebilirliği ve ekonomik olması önemlidir.
6-Şirketlerin, ERP projelerine başlamadan önce ihtiyaçları bağımsız proje danışmanları ile birlikte analiz edip, bu ihtiyaçları gerekirse yıllara yayılmış bir yol haritasına oturtarak çözümler sunan danışmanlık şirketleri ile çalışmaları projelerin başarısını artıracak ve projelerden önce analiz safhasına yeterince zaman ayırmaları her açıdan beklentileri netleştirecektir.
7-Standardize edilmiş ERP paketlerinin, KOBİ’lerin en temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması gerekmektedir.
8-Yerleştirme sırasında bu paketlere tamamı ile sadık kalacak danışmanlık şirketlerinin tercih edilmelidir.
9-İş sonuçları açısından son derece başarılı olmuş şirketlerde elde edinilen süreç deneyimi sektörel bazda paketlenerek benzer uygulamalar yapılabilir.
10-Proje uygulaması sırasında oluşan çelişkileri ortadan kaldıracak kararların hızla alınması gerekmektedir. Bu sorumluluk üst yönetime aittir. Üst yönetim, orta kademe yöneticileri arasında çıkan anlaşmazlıkları ne kadar hızlı ve doğru kararlarla çözebilirse, ERP projelerindeki risk o oranda azalır.
11-KOBİ’lerin ERP seçiminde minimum geliştirme gerektirecek çözümler üzerinde yoğunlaşmaları, benzer projeler yapmış danışmanların önerilerini uygulama konusunda istekli olmaları gerekir.
12-Proje tasarımı yapılırken, kullanıcı ihtiyaçlarının çok iyi kontrol edilmesi ve sisteme aktarılması gerekmektedir.
13-ERP sistemlerindeyse süreçlerin belirlenmiş, organizasyon içindeki rol ve sorumlulukların paylaşılmış olmasının kritik önem taşımaktadır.
14-KOBİ’lere düşen, ERP projesine başlarken değişime açık bir düşünce yapısıyla hareket etmektir. Böylelikle ERP projesindeki süreç ve organizasyonel gelişmelerin de önü açılmış olacaktır.
15-Kurum Analiz sürecinin titizlikle tamamlanmasının seçilen ERP çözümünün başarısını da beraberinde getirmektedir.
16-Bu tür sıkıntıları en az kayıpla atlatmak için seçilen ERP uygulamasının işletmenin kendi süreçlerine uygunluğuna ve kullanım kolaylığına dikkat etmek gerekir.
17-ERP projelerinde üst yönetimin projeyi sahiplenmesi ve karar almada etkin olacak anahtar çalışanların proje içinde yer alması en önemli başarılı faktörlerinden biri olmaktadır.
18-KOBİ’lerde başarıya ulaşan projelerin sayısının artmasıyla kişilerin ERP’ye eğilimlerinin hız kazanacaktır.
19-Kuvvetli bir iş vizyonu ile hedeflenen sonuçların net olarak çizilmelidir , ölçülebilir değerlerin belirlenmesi önemlidir.
20-Proje planlanan fazlar doğrultusunda izlenmeli, raporlanmalı ve çok iyi bir iletişimle yürütülmelidir. Değişen şartlar doğrultusunda hızlı ve doğru kararlar alınmalı, kesin, agresif ama ulaşılabilir bir zaman planı içinde hayata geçirilmelidir.
21-KOBİ projelerinde eski muhasebe sistemi veya küçük çaplı ERP’lerden kalma alışkanlıklar iyi gözlenmeli ve bunun kur ve başla projesi olmadığı, katılım ve disiplin gerektirdiği paylaşılmalıdır.
22-Bütün bu toplanan verilerden anlamlı raporlar üretilebilmesi, ve dolayısıyla da şirketin nereye gittiği hakkında sayısal fikri olması. Bir ERP sisteminin sözü edilen faydaları üretecek şekilde kullanılması kolay değildir. Şirket bu konuda işin çoğunu yapacak tarafın yazılım şirketi değil, kendisi olduğu gerçeğini görmelidir. Bu gerçeği kavrayanlar başarılı olacaktır.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın