İşletme Proje Ekibinden ve Personelden Kaynaklanan Problemler

Please follow and like us:

a-Proje ekibinin günlük iş yoğunluğu sebebiyle çalışmalara katılımda sıkıntı yaşaması.
b-Proje ekibinde yapılan sık değişiklikler.
c-Projenin kullanıcılar tarafından yeterince sahiplenilmemesi.
d-Personelin isteksizliği ve eğitim eksikliği.
e-Değişime kapalı ve işini kaybetme korkusu taşıyan çalışanlar.
f-KOBİ’lerde hem uygulamada hem de projenin sürdürülmesi için gereken insan kaynağı bulunmasının zorluğu.
g-ERP kullanıcılarının uygulamayı ikinci bir iş gibi görmeleri.
h-ERP uygulamaları sadece bilgi işlem bölümlerinin sorumluluğu olduğunun düşünülmesiden dolayı diğer departmanların aktif proje dahil olmamaları.
j-Proje organizasyonu sırasında ekibin projeye ayırması gereken zamanların disiplin altına alınarak iyi planlanmaması.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın