Yönetimden Kaynaklanan Problemler

Please follow and like us:

a-Projenin üst yönetim tarafından yeterince sahiplenilmemesi.
b-Mevcut bir sistemden yeni sisteme geçişte kullanılacak verilerin temizlenmesinde problemler çıkması.
c-Şirketlerin ERP projesinde uygulanacak kapsamı tanımlamakta güçlük çekmeleri, gereksiz yere tüm teknolojiye sahip olabilmek adına kapsamı gereğinden fazla geniş tutma çabasında olmaları.
d-Proje ekibine karar verme yetkisine sahip ve şirketini iyi tanıyan vizyoner personellerin atanmamış olması.
e-İş süreçlerinin belirli standartlara oturmamış olması, kişilere ve özel durumlara sürekli olarak değişkenlik göstermesidir.
f-Yönetimin ERP yazılımı ve ERP paketini uygulayan danışmanlık şirketi seçiminde çoğu zaman maliyetin ön planda tutulması sebebi ile gerçek ihtiyaçları tam olarak karşılayacak seçimlerin yapılmaması.
g-Doğru öngörü eksikliğinden ve analiz yetersizliğinden dolayı proje tasarımı yapılırken ihtiyaç duyulmayan ya da kullanılmayacak birçok raporun istenmesi, projenin karmaşıklaşmasına ve çok yüksek bütçelere çıkmasına sebep olmaktadır.

Bir cevap yazın