Kategori: ERP TÜRKİYE

ARGE, ERP TÜRKİYE, ERPUZMANI.com

Türkiye’de ERP Proje Çalışmaları;

Türkiye ERP Proje Çalışmaları 1-Türkiye’de teknoloji yatırımlarının dar bütçelerle ama titizlikle yapılması başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizde var olan genç insan gücünün doğru değerlendirilmesi durumunda dünya piyasalarında bütün sektörlerde hatırı sayılır bir yer edineceğimiz kesindir. 2-Yeni dönemde iş zekası, stratejikContinue reading

ARGE, ERP, ERP TÜRKİYE, SANAYİ AR-GE

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SAHA ARAŞTIRMALARI

Bu çalışmanın amacı firmaların kurumsallaşma sürecine ihracat ve çalışan sayısının etkisini araştırmaktır. Pilot çalışma alanı olarak Konya 2-3 Organize Sanayi Bölgesi seçilmiştir. Bu bölgeden elde edeceğimiz sonuçların genellenebilir olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşmaya etki eden bir çok faktör bulunmaktadır; fakat yaptığımız çalışmaContinue reading