TÜRK VE BATILI YÖNETİCİLER ARASINDAKİ FARK…

Please follow and like us:

Alman/İngiliz Yöneticiler
Avantajları

Planlı ve düzenli
Zaman yönetiminde başarılı
Delegasyona açık
Takım odaklı
Stratejik ve yürütme kararları arasında açık farklar
Hızlı aksiyon almak
Karakterlerini çözmek kolay
Kişisel pozisyon/fikirleri için mücadele ederler
Genelde konuştuklarını gerçeğe dönüştürürler
Güvenilirdirler

Dezavantajları
Çok duygusal değildirler
Diğer kültürleri küçümseme eğilimleri vardır
Kültürler arası düşünme becerileri eksik
Fazla direkt, zaman zaman karşılarındakini incitecek derecede
Avrupa’nın her zaman en iyi olduğu konusunda sabit fikirlidirler
Esnek değildirler
Çoğunlukla risk almayı/belirsizliği sevmezler
Kusursuz bir dünyada çalışmaya alışmışlardır
Verilen düzen-prosedürler çerçevesinde çalışmaya alışmışlardır

Türk Yöneticiler
Avantajları

Karar alırken somut veriler kadar hislerine de güvenirler
Satış/ ticaret konularında çok kuvvetlidirler
Esnektirler, mükemmel olmayan koşullarda çalışma yetisine sahiptirler
Koşullara uyum sağlayabilirler
Verilen çerçevenin dışına çıkma ve başarıyı getirecek yeni yollar bulma yeteneğine sahiptirler
Herhangi bir şeyi gerçekte olduğundan daha iyi göstererek satabilirler
Her işi mümkün kılmaya çalışırlar
Prosedür ve kuralların dışında çalışabilirler

Dezavantajları

Kendi fikirleri için mücadeleden kaçınırlar
Stratejik değil operasyon odaklıdırlar
Tanıdık odaklı çalışırlar
Her şeyi kontrol etmek isterler
Yetki vermekten ve bilgi aktarmaktan hoşlanmazlar
Patron gibi davranılmak isterler, hiyerarşi onlar için çok önemlidir
İmaj odaklıdırlar
Çok açık bir şekilde maddiyat odaklıdırlar
Takım çalışmasını tercih etmezler, bencil ve aşırı kendine güvenli çalışma stilleri vardır.

Kaynak: Data Expert ınsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortağı M. Yasin Altunkaya

Dezavantajları avantaja çevirerek daha güzel işlere imza atabiliriz. Özellikle yetki ve bilgi paylaşımı sorununu aşmamız gerekiyor. “Çok açık bir şekilde maddiyat odaklıdırlar.” Bu cümlede Türk yöneticilere yakışmıyor. Aslında konu uzun analize muhtaç, şimdilik konuya bir başlangıç olsun, Sayın Altunkaya’nın birebir görüşmelerle edindiği tecrübeden faydalanalım. Yazıya ulaştığımız sayfada bizi fazlasıyla ilgilendiriyor. Gayretli bir Endüstri Mühendisi Ufuk Cebeci’nin sayfası http://www.ufukcebeci.com/ , bilgi paylaşımına verdiği önemden dolayı Ufuk Bey’e de teşekkür ediyoruz.

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın