KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SAHA ARAŞTIRMALARI

Please follow and like us:

Bu çalışmanın amacı firmaların kurumsallaşma sürecine ihracat ve çalışan sayısının etkisini araştırmaktır. Pilot çalışma alanı olarak Konya 2-3 Organize Sanayi Bölgesi seçilmiştir. Bu bölgeden elde edeceğimiz sonuçların genellenebilir olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşmaya etki eden bir çok faktör bulunmaktadır; fakat yaptığımız çalışma sonuçlarına göre çalışan sayısı arttıkça firmalar yenilenme süreci hızlanıyor. Çalışan sayısı artan ve ihracat yapan firmaların kurumsallaşma süreci daha da hızlanıyor.

Konya 2-3 Organize Sanayi Bölgesinde 2008 verilerine göre 300 işletme arasında çalışan sayısı 75 ve üzerinde olan 56 şirketi değerlendirdiğimizde:

Çalışan Sayısı İşletme Sayısı İhracat % Ortalaması*
400-500 4 71.66
300-400 0
200-300 7 52.16
150-200 11 39.77
100-150 22 45.84
75-100 12 52

*İhracat rakamı açıklanmamış işletmeler ortalamaya alınmamıştır.

Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı artıkça kurumsallaşma arayışlarının yükseldiği, erp yazılımı kullanma oranın artığı gözlenmektedir. Çalışan sayısı ile kurumsallaşma çabaları doğru orantılı yükselmektedir. İhracatın etkisi değerlendirildiğinde tek başına belirleyici olmadığı görülmektedir; fakat özellikle Avrupa yönüne ihracat yapan firmaların iyileştirme gayretlerinin fazlalaştığı ve çalışan sayısı fazla olan işletmelerden ihracat oranı da yüksek olanların invasyon gayretlerinin yükseldiği gözlenmektedir.

ERPUZMANI.com sitesi olarak araştırmalarımız devam etmektedir, sponsorlar tarafından desteklendiğimizde ekibimizi güçlendirerek daha net bulgulara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz bulgular sanayi kuruluşlarını ve onlara yönelik çalışma yapan firmaların işlerini kolaylaştıracaktır. Özellikle Kurumsal yazılım üreten firmalar hedeflerine daha kolay ulaşacaklardır. Sitemizin nitelikli üyelerinin (Çoğunluğu Endüstri Mühendisi) katkılarıyla araştırmalarımızı tüm ülkeye yayma gayretindeyiz. Gruba üye olmak için: http://groups.google.com/group/erpuzmani

Bu bulgular eşliğinde ERP yazılım sistemleri pazar hedeflerini oluşturabiliriz. Daha detaylı bilgi için savasozmeric@gmail.com  adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın