ERP HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Please follow and like us:

Bize ulaşan sorulardan sizler için seçtiklerimiz ve kısa cevapları:
En iyi erp yazılımları ?
Erp ile crm arasındaki fark?
CMMI kaynak ?
ERP Pardus?
Kriz yönetimi ve insan kaynakları ?
ERP Konya ?
ERP sql sorgu ?
ERP yenilik ?
ERP yazılım uzmanları ?
ERP uzmanı maaşı ?
ERP istihdam ?
ERP konusunda kendini geliştirmek ?
ERP eğitimleri  ?
Açık kaynak kodlu erp/crm programları ?
ERP uzmanı ?
C# ile yazılmış ERP ?
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) fizibilite ?

En iyi erp yazılımları ?

En iyi erp yazılımı yoktur. Sadece size uygun olan sizin için en iyisidir.

Erp ile crm arasındaki fark?

CRM “Müşteri İlişkileri Yönetim (MİY)” sistemi,  Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı içinde bir bölüm olarak bakabiliriz. ERP bir çatı ise onu taşıyan kolanlardan biri CRM’dir.

CMMI kaynak ?

Kısaca CMMI açılımı;
Capability : Yetenek
Maturity : Olgunluk
Model: Modeli
Integration: Entegrasyonu

Yetenek Olgunluk Modeli ® Integration (CMMI) kuruluşlara etkin süreçlerinin temel unsurlarına invasyon sağlayan bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Bu bir projenin bir bölümü veya tamamı için süreç iyileştirme kılavuzu olarak kullanılabilir. CMMI süreç iyileştirme hedefleri ve öncelikleri, kaliteli işlemler için kılavuzluk yapmak ve mevcut süreçler için bir referans noktası belirleyerek bunu sürekli iyileştirmektir.
Daha fazla bilgi için kaynaklar:

http://www.erpuzmani.com/2009/02/19/cmmi-ve-6-sigma-egitimi/
http://tr.wikipedia.org/wiki/CMMI
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/

CMMI ile ilgili sunumu indirmek için: http://groups.google.com/group/erpuzmani

ERP Pardus?

Pardus ülkemizin yüz akı ve yüksek teknoloji açısından hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz. Bugüne kadar daha çok yaygınlaşması gerekirdi. Öncelik olarak tüm devlet kurumları pardusa geçmeliydi ve pardusa daha fazla yatırım yapılmalıydı. Fakat hala vaktimiz var, hiç bir şey geç sayılmaz. Pardus işletim sisteminde ERP yazılımlarıda çalışır ve özellikle açık kaynak kod erp ile tamamen özgür bir kültür oluşabilir. Bunlar zamanla olacak işler.

ERP uzun soluklu bir süreç, zamanla oluşacak alt yapıya ve onu yoğuracak ellere ihtiyaç var. Mühendislik Fakülteleri bu tarz projeler geliştirmeli. Öncelikli olarak milli bir veri tabanı yazılımına ihtiyaç var. Pardus gibi bununda startı verilmeli.

Bu konu ayrıca önemli bir makale başlığı.

Kriz yönetimi ve insan kaynakları ?

İnsan kaynaklarının doğru yönetimi krizlerle daha kolay mücadele etmeyi sağlar. İnsan Kaynakları Yönetiminde; seçme, yerleştirme, kişilerin potansiyellerini harekete geçirme önemlidir. İnsana yatırım yapan her zaman kazanır. Seçme ile doğru insan bulunur, yerleştirme ile kişiye doğru iş verilir , eğitimler ile gizli potansiyellerin gün yüzüne çıkarılması sağlanır.

ERP Konya ?

Konya’da kurumsallaşma çalışmaları yavaş ilerliyor; fakat zamanla daha iyi olacak. Konya’da bir firma/işletme/şirket yazılım arayışına girmişse bizimle irtibata geçmeli. Konya’da çalışmak isteyen yazılım şirketleride bizimle irtibata geçmeli. Tanışalım, çay içelim, muhabbet edelim. Size uygun çözümü önerelim.

ERP sql sorgu ?

Sorgulama dili sql’dir. Veri tabanı programları bu dili kullanır. ERP yazılımları da bir veri tabanı ile çalıştığı için sql sorguları oluşturulur. Bu sorgular genelde işletmeye ve projeye özeldir.

Bir örnek;

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_Get_ByCrmID_CrmKart]
@CrmID   uniqueidentifier,
@IlkAdi nvarchar(17) OUTPUT,
@IkınciAdi nvarchar(17) OUTPUT,
@Soyadi nvarchar(30) OUTPUT
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

SELECT @IlkAdi=( SELECT IlkAdi  FROM  tbl_CrmKart WHERE     (CrmID = @CrmID))
SELECT @IkınciAdi =( SELECT IkinciAdi  FROM  tbl_CrmKart WHERE     (CrmID = @CrmID))
SELECT @Soyadi =( SELECT Soyadi  FROM  tbl_CrmKart WHERE     (CrmID = @CrmID))

END

ERP yenilik ?

Teknoloji sürekli yenileniyorsa ERP yazılımlarının bu sürecin gerisinde kalması düşünülemez. Arge çalışmaları güçlü yazılım şirketleri ileride de varlıklarını sürdürecektir.

ERP yazılım uzmanları ?

ERP bir çok alanı olan bir çalışma sistemi. Yazılım, Geliştirme, Satış, Uygulama, Destek… Yazılım uzmanları da bu işin mutfağında yer alır. Bana göre iyi bir yazılımcı yazdığının nerede uygulandığını da bilen kişidir. Yazılım şirketlerinin en büyük hatası yazılımcılarını iki kontraplak arasına sıkıştırmalarıdır.

ERP uzmanı maaşı ?

Yazılım şirketi uzmanını adam gün hesabı günlüğü 100 tl ile 1000 tl aralığında çalıştırır; fakat uzmana bu maaş nasıl yansır, işletmeye göre değişir. İşletme 100 tl’nin yarısını verse Minumum 1500 tl’den maaş başlamalı. Üst sınır konmaz; fakat uzman arkadaşlardan 3500-4000  civarı maaş alanlar var.

ERP istihdam ?

Her alanda olduğu gibi ERP alanında da istihdam sorunu var. İş yelpazesi geniş, üniversite yıllarında (orta öğrenim sırasında) erken davranarak kendine alan belirleyen ve o alanın ihtiyaçlarına göre eğitimini şekillendiren, gerekli stajlarını yapan kişilerin açıkta kalma sorunu olmaz.

Ülkemizde mesleki eğitim ve yönlendirme hala ciddi olarak ele alınmıyor. Aslında tüm problemlerin altında mesleki eğitim sorunu yatmaktadır. Adres belli olsun, okusun da nasıl okursa okusun mantığından acilen kurtulmamız gerekmektedir. Bu sitenin amaçlarından birisi de kendini geliştirmek isteyen, meraklı, arayış içinde olan kişilere mesleki rehberlik yapmaktır.

Bir şirketin açık iş ilanından faydalanarak ERP takımının en önemli aktörleri için iş tanımı ve aranan nitelikleri inceleyelim:

AR-GE Mühendisi
İş Tanımı:

Yeni yazılım projelerimizin mimari tasarımı ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
Güncel yazılım ve ağ teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve uyarlamak
Mevcut yazılım projelerimizin bakım faaliyetlerine katkıda bulunmak
Yeni ve yaratıcı fikirler üretilmesinde ve bunların hayata geçirilmesinde rol almak

Aranan Nitelikler:
Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu
Nesneye yönelimli analiz, tasarım ve Java teknolojilerinde tecrübeli (J2SE, J2EE, Web 2.0, RMI, JDBC, Swing, JSP, Servlets, Java FX, JNI)
Tercihen C/C++ bilgisine sahip (Yazılım dili şirkete göre değişir.)
Literatürü İngilizce izleyebilecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek

Yazılım Geliştirme Mühendisi

İş Tanımı:
Sorumlu olduğu modül ile ilgili hukuki değişiklikleri ve teknolojik yenilikleri takip etmek, modül üzerinde güncel müşteri isteklerine uygun uyarlamalar yapmak, performansını iyileştirmek için geliştirmeler ve modifikasyonlar yapmak, bakım faaliyetlerini yürütmek,
Sistem danışmanları, proje liderleri, diğer yazılım mühendisleri ve müşterilerle işbirliği içerisinde ve/veya onlardan gelen talep doğrultusunda, proje limitleri ve imkânları, performans gerekleri, girdi-çıktı ve operasyon bilgilerini kullanarak ayrıntılı iş akış diyagramları oluşturmak ve sistem tasarlamak,
Sorumlu olduğu modüllere ait eğitim dokümantasyonları üretmek, güncel tutmak ve kullanıcı eğitimleri vermek
Sorumlu olduğu modüllere ilişkin test ve onay prosedürleri hazırlamak
Aranan Nitelikler:
Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu
ERP alanında tecrübeli ya da bu alanda kendi geliştirmek isteyen
Çok katmanlı platformlar ve nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojisinde tecrübeli
İlişkisel veri tabanında deneyimli
Dokümantasyon ve raporlama disiplinine önem veren
Araştırma ve öğrenmeye meraklı, vizyon üretebilen
Literatürü İngilizce izleyebilecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek

ERP Sistem Danışmanı

İş Tanımı:
Müşterilerimizin mevcut iş süreçlerinin haritasını çıkarmak ve Best Practice yaklaşımıyla yeni iş süreçlerini x ERP’de tasarlamak
x ERP ile müşterinin ihtiyaç ve talepleri arasındaki farkları analiz etmek ve gerekli uyarlamalar için önerilerde bulunmak
Konfigürasyon kurulumları ile fonksiyon testlerini yerine getirmek
Uygulama projesinin sınırlarının çizilmesinde proje yöneticisine yardımcı olmak
Proje planını oluşturma sürecine katılmak ve oluşturulan planı takip etmek
Uyarlama çalışmalarını Geliştirme Bölümüne ile birlikte yürütmek
Müşterinin eski datasının xERP’ye aktarımını gerçekleştirmek
Müşterilerde xERP son kullanıcı eğitimlerini vermek
Müşterilerde olan iletişimi sağlamak ve devamlı olarak destek hizmeti sunmak
Gerektiğinde firma tanıtımı ve demo faaliyetlerini gerçekleştirmek
Aranan Nitelikler:
Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu
ERP alanında tecrübeli ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen
En az bir programlama dili ve SQL sorgulama dilini biliyor olmak
Esnek çalışma saatlerinde ve yoğun tempoda çalışabilecek
Gelişmiş iletişim ve sunum becerilerine sahip, insan ilişkilerinde başarılı
Ekip çalışmasına yatkın ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş
B sınıfı ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli olmayan
Literatürü İngilizce izleyebilecek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek

Kaynak: http://www.ias.com.tr/enterprise/hr/open-positions.html

ERP konusunda kendini geliştirmek ?

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) İstihdamı ile ilgili soruya verdiğimiz cevap kendini geliştirmek isteyenlere ipucu olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için sitedeki diğer yazılar okunabilir ve ayrıca http://groups.google.com/group/erpuzmani grubumuza üye olabilirsiniz.

ERP eğitimleri  ?

Erp eğitimi nasıl olur. Bir şirket erp projesine başlarsa eğitimini de alır. Bireysel olarak ise bazı kurslar ve yazılım şirketleri eğitim veriyorlar. Bizim eğitim anlayışımız ise tamamen birebir mesleki rehberlik eksenli. Ne öğreneceğinin farkında olan kişi gerekli donanımı elde eder. Sorun bir programın mantığı ise onu kullanan birinden kısa sürede bunu öğrenebilirsiniz.

Bence ERP sistemi eğitiminin en güzel yöntemi yaşayarak öğrenmedir.

Açık kaynak kodlu erp/crm programları ?

Ücretsiz veya Açık Kaynak Kodlu KKP Yazılımları

Compiere
Adempiere
ERP5
GNU Enterprise
SQL Ledger
OFBiz
TinyERP
Opentaps

Yerli bir açık kaynak kod geliştiricinin çalışmalarını da http://www.gbterp.com/ adresinden öğrenebilirsiniz.

ERP sadece yazılımdan ibaret olsa açık kaynak kod çok sorun olmaz; erp uygulamadır ve işin yoğunluğu yıl geçtikçe artar. Peki nasıl bir çözüm olabilir; üniversiteler öncülüğünde kademe kademe açık kaynaklı belli basamaklardan oluşan bir proje başlatılır. Öğrenciler projenin geliştiricileri olur ve bir Endüstri Mühendisi o yazılımı tecrübe ederek mezun olur. İşe başladığında işletmede uygular böylece orta ölçekte işletmelerin yüksek rakamlar vererek yazılım satın almasına gerek kalmaz.

ERP uzmanı ?

ERP Uzmanı yaklaşık olarak ERP Sistem Danışmanı ile aynı işi yapar.

Yabancı kaynaklarda yaptığım araştırmalarda soru cevaplarla işletme yöneticilerini yönlendiren ERP Uzmanları ile karşılaştım. Bizde danışmanlık kavramı yeni geliştiği için bu tarz yaklaşımlar henüz yeterli düzeyde değil. Şirketler yazılım sürecinde daha başlangıçta hatalar yapıyorlar. Daha sonra örneğini vereceğim soru-cevaplarda çok ilginç yaklaşımlar görmek mümkün. Bir kaç yazılım ismini yazarak “bu kadar bütçemiz var hangisini seçmeliyiz?” sorusunu soranlardan “Eskimiş alt yapıyı hangi şekilde daha kolay ve ekonomik yenileyebiliriz? diyenlere kadar her türlü soru bulmak mümkün.

ERPUZMANI.com olarak bizimde yapmak istediğimiz; ERP sistemi yazılımı üretici ve kullanıcıları arasında köprü olmak, yazılımları üretecek-geliştirecek-uygulayacak kişilerin bilgi paylaşımına katkı sağlamak, ayrıca yeni personel yetişmesine öncülük etmek.

C# ile yazılmış ERP ?

Tamamen olmasa bile bir çok çözümde artık c# kullanılıyor. Mobil çözümlerde bir yerde tüm yazılım şirketleri için c# kullanmak zorunluluk.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) fizibilite ?

Sadece müşteri ilişkileri değil tüm (ERP) alanlarda fizibilite çalışması yapıyoruz. İlk bilgilendirme toplantısı ücretsiz olarak yapılıyor. Biz öncelikli olarak firmayı tanıyor ve o işletmenin ihtiyacı olan projeyi seçkin yazılım üreticisi havuzumuzdan uygun olan 2-3 firma ile birlikte çözüm seçenekleri sunuyoruz. Biz yazılım üreticisine karşı müşteri tarafındayız, müşteriye karşıda yazılımcı tarafındayız. Puanlama sonucu en uygun sözleşme imzalanarak süreç başlıyor.

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

ERP HAKKINDA MERAK EDİLENLER için 2 cevap

  1. Geri izleme:ERP Hakkında Merak Edilenler | ERPakademi

  2. Geri izleme:ERPHABER» ERP » ERP Hakkında Merak Edilenler

Bir cevap yazın