“Modelli Veri Yoksa Öngörü Yapılamaz”

Please follow and like us:

avakozaerpÜretim Kurumlarında ERP Projesi; Öngörü Yönetimi

“Modelli Veri Yoksa Öngörü Yapılamaz”

Yapılan araştırmalar sonucunda bilgi çağında başarılı işletmeleri diğerlerinden ayırt eden en önemli nitelikler,  hız, esneklik ve geleceği görme yeteneğidir. Türkiye’deki ve dünyadaki rekabet ortamında işletmeler, değişimlere tepki göstermek ve beklenmedik fırsatlardan yararlanabilmek için hızlı ve doğru karar vermek durumundadır.

Bu karar sürecinde kontrol ile esneklik arasındaki dengeyi sağlayan en önemli unsur paylaşılan bilgidir. Ayrıca, bilginin yokluğu büyük bir sorun iken, son birkaç yıl içinde teknolojik gelişmelerin katkısıyla elde edilen çok sayıdaki verinin düzenli bir şekilde sınıflandırılması ve kullanıma elverişli hale getirilmesi bir başka önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunu çözmenin en etkin yolu olarak bilişim teknolojilerinden yararlanmak kaçınılmazdır. Özellikle üretim yapan kurumlarda böyle bir çalışmanın yapılmamış olması, gereksiz bilişim yatırımlarına, ve emek israfına neden olmaktadır.  ERP’nin projesinin birincil hedefi, bir üretim kurumunda üretilen verileri doğru yöntemlerle sınıflandırmak ve etkin işletme modeli içinde kullanmak olmalıdır.

Ve daha da önemlisi bilgiye dayalı ekonomilerde, özellikle de kırılgan ekonomilerde, başarının yeni becerilere, yeni türden örgütlenmelere ve yönetime bağlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, bilgiden daha hızlı ve daha etkin şekilde değer üretmek için sağlıklı bilgi yönetimi stratejilerine gereksinim duyulmaktadır.

Özellikle üretim yapan kurumlarda varolan geniş veritabanı üzerinde bilgi üretebilmek için sağlıklı bir modele ihtiyaç vardır. ERP projesi, tam bu ihtiyaç üzerine oturan global bakış için değer üreten kurumsal iş yönetim sistemidir. ERP’nin bir diğer önemli amacı, küresel rekabet ortamında üretim yapan kurumlarımızın dışa açılma çabalarına hassas maliyetleme sistemiyle destek olmaktır. Ayrıca, yöneticilerimizin bilgi yönetiminin önemini kavramaları ve bilgiden değer oluşturabilmeleri için onlara pratik bir alan sağlamaktır.

ERP şirket içi veri yönetiminde kontrollü bir akış sağlayarak, iş prosesleri ile karar vericiler arasındaki bilgi paylaşımını güven veren bir zemine oturtur. Böylece şirket içinde daha ucuz, zamanında ve daha etkin bir veri dolaşım modeline sahip olabilirsiniz.

Bu yazıdaki son söz; ERP projelerinde hedef raporlama (BI) , güvenli veri saklama ve ergonomik veri toplama gibi konular tüm incelikleriyle düşünülerek yönetimin tüm bilgilere hakim olması hedeflenmelidir.

Bu yazı vesilesiyle, ERPUZMANI.com sitesine ve Türkiye’de ve dünyada yazılım adına katma değer üreten herkese teşekkür ederim.

Turgut Yanartaş (YazEvi Yazılım/AVAKOZA ERP)

turgut.yanartas@yazevi.com

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın