Teknoloji Vakfından Tüketim ve Değerler Kitabı

Please follow and like us:

tüketim[Bilinçli tüketici kaliteli üretiminde anahtarıdır. Kaliteli üretim de insana değer veren kurumsallaşmış işletmeler sayesinde piyasaya sunulabilir. Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.]

Tüketim ve değerler kitabı, Prof.Dr.Recep Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz üç bilimsel programın sonunda şekillenmiş birikimin bir ürünüdür. Bu projeye 30’a yakın farklı disiplinlerden çok kıymetli, akademisyenler, işadamları, ekonomi yazarları ve araştırmacılar katıldı. Bu süreçte iki beyin fırtınası ve bir sempozyum düzenlendi. Tüketim ve değerler kitabı bu toplantıların bir sonucu olarak kitaplaştı.

Hiçbirimiz tüketim sürecinin dışında kalamayız. Hepimiz yaşamak için tüketmek mecburiyetindeyiz. Tüketmek bir zarurettir, bir mecburiyettir. Ancak, neyi tüketeceğiz, ne kadar tüketeceğiz ve nasıl tüketeceğiz? Tüketim davranışlarımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı neye göre düzenleyeceğiz?

Tüketim sürecinin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi için, tüketimin dayandığı bir değerler sisteminin olması gerekmektedir. Özellikle tüketimin bilinçli ve israf etmeden gerçekleştirilebilmesi için bir tüketim eğitimine ve ahlakına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kitabın amacı kısaca şudur: Tüketim eğitiminin önemini vurgulamak. Tüketime dair geleneksel değerlerimizi bir sonraki nesle eğitim yoluyla aktarmamız gerekiyor. Tüketim eğitimi hepimizi ilgilendiren bir meseledir. Çocuklarımızı kendi değerlerimiz ışığında, tüketim alışkanlıkları açısından nasıl eğiteceğiz? Yani geleneksel tüketim değerlerimizi onlara nasıl öğreteceğiz ve bu değerleri içselleştirmelerini nasıl sağlayacağız? Bunu onlara nasıl öğreteceğiz? Bu son derece önemli konunun daha ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulması, somut ilkelerinin belirlenmesi, hatta bu konuda ders kitaplarının ve eğitim programlarını geliştirilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap bu yolda atılmış bir adım olarak görülebilir.

Tüketim ve Değerler kitabı, UTESAV tarafından düzenlenen iki beyin fırtınası toplantısı ve bir sempozyumun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Tüketim ve Değerler kitabı, günümüzün temel sorun alanlarına ışık tutması ve geleceğe dair önemli bir projeksiyon ortaya koyması nedeni ile referans bir kitap niteliği taşımaktadır.

Kitaba ulaşmak için: UTESAV

Tel : 0212 222 01 73 – utesav@utesav.org.tr

Faruk YAZAR
Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Aarştırmalar Vakfı  (UTESAV)  Genel Müdürü

Etiket(ler): .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın