İşletmelerde ERP Deneyimi

6 ülkede, 2500 ERP projesinin değerlendirildiği araştırma sonuçları/ Computerworld Türkiye, 10 Aralık 2012 6 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen araştırmada, 2500 ERP projesi değerlendirilmiş, kullanıcılar tarafından ürün ve alınan hizmetin kalitesi sorgulanarak analiz edilmiştir. Bu analizin sonucunda, pazar, üreticiler, başlıca kriterler ve gelecek beklentileri ile ilgili sonuç raporu oluşturulmuştur.

2012 ERP DEĞERLENDİRMESİ : WORKCUBE

ERPUZMANI.com ailesinin gelenek haline getirdiği yıllık değerlendirme toplantılarının ikinci konuğu Workcube Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Açıkel Turhan oldu, site takipçilerimiz adına katkılarından dolayı Özlem Hanım’a teşekkür ediyoruz. 2011 Hedeflerimizi Tutturduğumuz Bir Yıl Oldu Workcube A.Ş. olarak 2011 yılı bizim özelimizden baktığımızda beklediğimiz büyüme beklentisini yakaladığımız başarılı bir yıl oldu. Şirketimiz… Continue reading

2012 ERP DEĞERLENDİRMESİ : IAS

ERPUZMANI.com ailesinin gelenek haline getirdiği yıllık değerlendirme toplantılarının ilk konuğu IAS Türkiye Genel Müdürü Sayın Behiç Ferhatoğlu oldu, grubumuz adına katkılarından dolayı Behiç Bey’e teşekkür ediyoruz. ERPUZMANI.com ekibi özgün çizgisini koruyarak kurumsal çözümlerin nabzını tutmaya devam ediyor. IAS’nin 2011 yılı değerlendirmesi; 2011 yılı verilerine baktığımızda IAS’nin % 50 gibi bir… Continue reading

Türkiye’de ERP Proje Çalışmaları;

Türkiye ERP Proje Çalışmaları 1-Türkiye’de teknoloji yatırımlarının dar bütçelerle ama titizlikle yapılması başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizde var olan genç insan gücünün doğru değerlendirilmesi durumunda dünya piyasalarında bütün sektörlerde hatırı sayılır bir yer edineceğimiz kesindir. 2-Yeni dönemde iş zekası, stratejik işletme yönetimi hız kazanmakta ve web imkanlarından en üst düzeyede… Continue reading

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SAHA ARAŞTIRMALARI

Bu çalışmanın amacı firmaların kurumsallaşma sürecine ihracat ve çalışan sayısının etkisini araştırmaktır. Pilot çalışma alanı olarak Konya 2-3 Organize Sanayi Bölgesi seçilmiştir. Bu bölgeden elde edeceğimiz sonuçların genellenebilir olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşmaya etki eden bir çok faktör bulunmaktadır; fakat yaptığımız çalışma sonuçlarına göre çalışan sayısı arttıkça firmalar yenilenme süreci hızlanıyor. Çalışan… Continue reading