KKP (ERP) Yazılım Türleri

Şirketlerin çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış ERP yazılımlarının birçok farklı türleri vardır. ERP yazılım özellikleri bir satıcıdan diğerine bir çok değişikliğe uğrara, hatta her çözümün daha iyi olduğu bir alan vardır. Fakat en temel modülleri aynı kalmaktadır, temel mantık aynıdır. İş esas itibariyle ekonomik ve sürdürülebilir çözüm ürete bilme… Continue reading

Günümüz Toplumunda Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM-MİY)

“Müşteri İlişkileri Yönetimi”nin tahrihçesini anlattığımız yazıda günümüze kadar geçen süreci ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışmıştık. Bize göre MİY süreci başa dönmektedir. Nasıl ki ilk işletmelerde müşteriyle birebir ilişki kuruluyordu ve hizmet bu ölçüye göre şekillenirdi; bugünde rakiplerine fark oluşturan işletmeler müşterisini en ince ayrıntısına kadar tanıyor ve ona birebir hizmet… Continue reading

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM veya MİY)

Konuyu iyi anlamak için eskilere doğru bir yürüyüş yapalım. Makine öncesi toplumun müşteri ilişkileri, makine toplumu müşteri ilişkileri, makine sonrası toplumun müşteri ilişkileri ve günümüz toplumu müşteri ilişkileri olmak üzere dört başlık altında konuya yaklaşırsak her dönemin kendine has yaklaşımlar getirdiğini görebiliriz ve bugünü daha iyi anlayabiliriz. Makine öncesi toplumun… Continue reading

Etiket(ler):