Proje Danışmanlarından Kaynaklanan Problemler

a-Entegrasyonu aşamasında kritik rol oynayan danışmanın görevi sona ermeden önce çalışanlara sistemin mantığı aktarılmalıdır. Burada danışmanın eğitici rolü ön plana çıkmaktadır. Sürekli bir danışmanın varlığını getrektiren projeler işletme için maliyetli olacaktır. b-ERP sistemini kuracak olan danışmanlık şirketlerinin de yazılım kurulum deneyimi yanı sıra KOBİ’lere süreç ve organizasyon konusunda da yönlendirme… Continue reading

İşletme Proje Ekibinden ve Personelden Kaynaklanan Problemler

a-Proje ekibinin günlük iş yoğunluğu sebebiyle çalışmalara katılımda sıkıntı yaşaması. b-Proje ekibinde yapılan sık değişiklikler. c-Projenin kullanıcılar tarafından yeterince sahiplenilmemesi. d-Personelin isteksizliği ve eğitim eksikliği. e-Değişime kapalı ve işini kaybetme korkusu taşıyan çalışanlar. f-KOBİ’lerde hem uygulamada hem de projenin sürdürülmesi için gereken insan kaynağı bulunmasının zorluğu. g-ERP kullanıcılarının uygulamayı ikinci… Continue reading

Yönetimden Kaynaklanan Problemler

a-Projenin üst yönetim tarafından yeterince sahiplenilmemesi. b-Mevcut bir sistemden yeni sisteme geçişte kullanılacak verilerin temizlenmesinde problemler çıkması. c-Şirketlerin ERP projesinde uygulanacak kapsamı tanımlamakta güçlük çekmeleri, gereksiz yere tüm teknolojiye sahip olabilmek adına kapsamı gereğinden fazla geniş tutma çabasında olmaları. d-Proje ekibine karar verme yetkisine sahip ve şirketini iyi tanıyan vizyoner… Continue reading

ERP Projesinde Beklentilerin Karşılanması İçin; Yazılım Kriterleri Hizmet Sağlayıcı Kriterleri, Danışmalık Hizmeti Kriterleri

a-Yazılım Açısından Önemli Kriterler; yazılımın esnekliği, fonksiyonelliği, denenmiş yani hatalardan arınmış olması, kendi başına yeterli olması, yeniliğe karşı direnci ,kullanışlı arayüzleri, bakım ve destek için büyük ve uzman ekiplere ihtiyaç duymaması, işletim sistemi ve veri tabanı alternatiflerinin olması, donanım ve altyapının maliyeti düşük olması, esnek raporlamaya izin vermesi, konseptler ve… Continue reading

Uygun Projenin Seçimi

İşletmeye uygun Projenin belirlenmesinden uygulama çalışmasının başlamasına kadar olan sürec firma için büyük önem taşır. Proje ekibi en büyük sınavı bu süreçte verir. Bizce doğru seçim için mutlaka “Bağımsız ERP Proje Danışmanları”ndan yardım alınmalıdır. a-Her ERP Projesi tüm işletmelere uygun olmamaktadır. KOBİ’lerin gelişmeye ve güncellenmeye açık, kendi ölçeklerine, fiyat, performans,… Continue reading