İşletmelerde ERP Deneyimi

6 ülkede, 2500 ERP projesinin değerlendirildiği araştırma sonuçları/ Computerworld Türkiye, 10 Aralık 2012 6 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen araştırmada, 2500 ERP projesi değerlendirilmiş, kullanıcılar tarafından ürün ve alınan hizmetin kalitesi sorgulanarak analiz edilmiştir. Bu analizin sonucunda, pazar, üreticiler, başlıca kriterler ve gelecek beklentileri ile ilgili sonuç raporu oluşturulmuştur.

AHİLİK ve KURUMSALLAŞMA -I-

Kendi öz değerlerine kör kalan milletler genlerinin sunduğu imkanları da yok saymış olurlar. Bugün insan genleri üzerinde yapılan araştırmalarda bir çok duygunun ve özelliğin gen yoluyla taşındığı ve zamanla mutasyona uğradığı bilinen bir gerçektir. Biz çok mu mutasyona uğradık ki bizi biz yapan değerlerden bu kadar uzaklaştık. Kendimize dair kelimeleri… Continue reading

KURUMSAL BİR YÖNETİM MODELİ : SÜLEYMANİYE

Kurumsallaşma kavramını sanayi devrimi sonrasında başlayan bir kavram olarak okuduğumuzda tek referansımız batı olacaktır. Fakat kurumsallaşmanın insanlık tarihi ile birlikte başladığını düşünürsek zengin bir kültürel mirasın üzerinden kurumsallaşma okuması yapabiliriz. Çağımız için üreteceğimiz yeni değerler ancak bu geniş okuma sayesinde ortaya çıkacaktır. Bizim “Anadolu Yönetim Sistemi” olarak kavramsallaştırmaya çalıştığımız yaklaşım… Continue reading

A’DAN Z’YE ERP

Türkiye ERP Proje Çalışmaları ERP 1.AŞAMA –ERP Projesinin Başlangıcında Dikkat Edilmesi Gerekenler ERP 2.AŞAMA –ERP Proje Ekibinin oluşturulması –İşletmenin İhtiyaçlarının Belirlenmesi –Genel Maliyet Kalemleri ve Bütçe Oluşturulması –Uygun Projenin Seçimi –ERP Projesinde Beklentilerin Karşılanması İçin -Yazılım Kriterleri -Hizmet Sağlayıcı Kriterleri -Danışmalık Hizmeti Kriterleri ERP 3.AŞAMA ERP Projesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar… Continue reading

21. Yüzyıl Anadolu Yönetim Anlayışı

Anadolu yönetim anlayışının temelini adalet ve paylaşım oluşturur. Eğer bir ortamda adalet sağlanırsa problemler en aza iner ve yönetim kolaylaşır. Paylaşım sağlanırsa sorumluluk duygusu artar. Paylaşım ve adalet hem yönetimde hem de kazançta sağlanmalıdır. Adaleti sağlamanın kriteri nedir? Adalet vicdanların ortak bir noktada ittifak etmesidir. Büyüklerimiz “Aklın yolu birdir.” derken… Continue reading