ERPUZMANI.COM İSTANBUL TOPLANTILARI BAŞLADI

Erpuzmani.com İstanbul toplantıları başladı.Toplantılarla ilgili bilgi için iletişim adresi savasozmeric@gmail.com. İş hayatında kalitenin artması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bütün faaliyetlerimizin son hedefi iş hayatında kalitenin artmasıdır. Bu nedenle kurumsallaşmayı, mesleki eğitimi, ahilik kültürünü önemsiyoruz. Kendi öz değerlerimizle oluşmuş geçmişten gelen birikimi ve ortak aklın güncel oluşturduğu bilgiyi birleştirip gelecek… Continue reading

AHİLİK ve KURUMSALLAŞMA -I-

Kendi öz değerlerine kör kalan milletler genlerinin sunduğu imkanları da yok saymış olurlar. Bugün insan genleri üzerinde yapılan araştırmalarda bir çok duygunun ve özelliğin gen yoluyla taşındığı ve zamanla mutasyona uğradığı bilinen bir gerçektir. Biz çok mu mutasyona uğradık ki bizi biz yapan değerlerden bu kadar uzaklaştık. Kendimize dair kelimeleri… Continue reading

KURUMSAL BİR YÖNETİM MODELİ : SÜLEYMANİYE

Kurumsallaşma kavramını sanayi devrimi sonrasında başlayan bir kavram olarak okuduğumuzda tek referansımız batı olacaktır. Fakat kurumsallaşmanın insanlık tarihi ile birlikte başladığını düşünürsek zengin bir kültürel mirasın üzerinden kurumsallaşma okuması yapabiliriz. Çağımız için üreteceğimiz yeni değerler ancak bu geniş okuma sayesinde ortaya çıkacaktır. Bizim “Anadolu Yönetim Sistemi” olarak kavramsallaştırmaya çalıştığımız yaklaşım… Continue reading

21. Yüzyıl Anadolu Yönetim Anlayışı

Anadolu yönetim anlayışının temelini adalet ve paylaşım oluşturur. Eğer bir ortamda adalet sağlanırsa problemler en aza iner ve yönetim kolaylaşır. Paylaşım sağlanırsa sorumluluk duygusu artar. Paylaşım ve adalet hem yönetimde hem de kazançta sağlanmalıdır. Adaleti sağlamanın kriteri nedir? Adalet vicdanların ortak bir noktada ittifak etmesidir. Büyüklerimiz “Aklın yolu birdir.” derken… Continue reading