KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SAHA ARAŞTIRMALARI

Bu çalışmanın amacı firmaların kurumsallaşma sürecine ihracat ve çalışan sayısının etkisini araştırmaktır. Pilot çalışma alanı olarak Konya 2-3 Organize Sanayi Bölgesi seçilmiştir. Bu bölgeden elde edeceğimiz sonuçların genellenebilir olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşmaya etki eden bir çok faktör bulunmaktadır; fakat yaptığımız çalışma sonuçlarına göre çalışan sayısı arttıkça firmalar yenilenme süreci hızlanıyor. Çalışan… Continue reading